CO2 NEUTRAL & ØKOLOGISK
— Om produktet

PRODUKTBLADET FD20

FarmDroid FD20 er en innovativ markrobot, som hjælper landmænd og planteavlere med at reducere omkostninger til såning og renholdelse af afgrøder samtidig med, at det gøres CO2 neutralt og økologisk. FarmDroid står bag en opsigtvækkende opfindelse til landbruget; en autonom letvægts-markrobot, der automatiserer såning og ukrudtsfjernelse på landbrugsjord. Det betyder, at jorden dyrkes økologisk, CO2-neutralt og uden risiko for at påføre jorden strukturskader fra tungt materiel.

vægt

900 kg

kapacitet

20 ha

antal rækker

6-8

Sådan virker FarmDroid FD20

— CO2 NEUTRAL & ØKOLOGISK

AUTOMATISK SÅNING & LUGNING AF AFGRØDER

Arealer til økologisk landbrug vækster år for år, og samtidig øges fokus på reducering af sprøjtemidler indenfor konventionelt landbrug. Der er derfor et stadig større fokus på og behov for mekanisk ukrudtsbekæmpelse i landbruget. 

FarmDroid FD20 er udviklet med fokus på at automatisere mekanisk ukrudtsbekæmpelse imellem planterækkerne, men også i selve rækken. Dette er, indenfor økologisk landbrug, oftest udført ved slidsomt og omkostningstungt manuelt lugearbejde. Lønomkostningerne per hektar er store, arbejdet er opslidende og en generel mangel på manuel arbejdskraft i landbruget, gør det vanskeligt for landmændene at producere økonomisk bæredygtige afgrøder. 

Sådan virker den

FarmDroid FD20 udfører fuldautomatisk såning og lugning af afgrøder – både mellem rækker og i selve rækken. Fra såningen kender FD20 positionen af hvert frø, og ved derfor hvor den efterfølgende skal rense – og ligeså vigtigt: hvor den ikke skal rense. Den opererer fuldautomatisk, og skal ikke overvåges. FarmDroid FD20 stopper selv, og sender landmanden en email ved eventuelle stop eller afvigelser, hvilket giver landmanden en sikkerhed for at arbejdet udføres som ønsket.  

Opsætning af robotten er simpel:

  1. Ved opsætning markeres markens hjørnepunkter, samt eventuelle forhindringer såsom træer, elmaster m.m.
  2. Vælg det ønskede antal af foragre
  3. Vælg såafstand (afstanden mellem afgrøderne i rækken) og indstil sådybden.
  4. Tryk “START”
— CO2 NEUTRAL & ØKOLOGISK