Skip to main content
CO2 NEUTRAL & ØKOLOGISK
— Om produktet

FD20 PRODUKTBLAD

FarmDroid FD20 er en innovativ markrobot, som hjælper landmænd og planteavlere med at reducere omkostninger til såning og renholdelse af afgrøder på en CO2 neutral og økologisk måde. Med FarmDroid har vi skabt en unik og opsigtsvækkende opfindelse til landbruget: en fuldautomatisk letvægtsrobot der automatiserer såning og ukrudtsbekæmpelse. FarmDroid dyrker jorden økologisk og CO2 neutralt uden risko for at ødelægge jordens mikrostruktur på grund af tungt materiel.

vægt

900 kg

kapacitet

20 ha

antal rækker

6-12

SÅDAN VIRKER FARMDROID

— CO2 NEUTRAL & ØKOLOGISK

AUTOMATISK SÅNING OG LUGNING AF AFGRØDER

Arealer til økologisk landbrug vækster år for år, og samtidig øges fokus på reducering af sprøjtemidler indenfor konventionelt landbrug. Der er derfor et stadig større fokus på behovet for mekanisk ukrudtsbekæmpelse i landbruget. 

FarmDroid FD20 er udviklet med fokus på at automatisere mekanisk ukrudtsbekæmpelse mellem planterækkerne, men også inde i selve rækken. Dette er, indenfor økologisk landbrug, oftest udført ved slidsomt og omkostningstungt manuelt lugearbejde. Lønomkostningerne per hektar er høje, arbejdet er opslidende og en generel mangel på manuel arbejdskraft i landbruget, gør det vanskeligt for landmændene at producere økonomisk bæredygtige afgrøder. 

Sådan virker robotten

FarmDroid FD20 udfører automatisk såning og lugning af afgrøder – både mellem rækkerne og inde i rækkerne. Da FarmDroid selv såer afgrøderne, kender den positionen på hvert frø, og derfor ved den præcis hvor den må rengøre – og endnu vigtigere hvor  den ikke må! Robotten er fuldautomatisk og den skal ikke overvåges. I tilfælde af afvigelser stopper FarmDroid selv, og giver landmanden besked om det. Det sikrer landmanden at arbejdet i marken bliver udført som ønsket. 

Den opererer fuldautomatisk, og skal ikke overvåges. FarmDroid FD20 stopper selv, og sender landmanden en email ved eventuelle stop eller afvigelser, hvilket giver landmanden en sikkerhed for at arbejdet udføres som ønsket.  

Opsætning af robotten er simpelt:

  1. Ved opsætning markeres markens hjørnepunkter, samt eventuelle forhindringer såsom træer, elmaster m.m.
  2. Vælg det ønskede antal af foragre
  3. Vælg såafstand (afstanden mellem afgrøderne i rækken) og indstil sådybden.
  4. Tryk “START”

Nu er din FarmDroid klar til at køre!

— CO2 NEUTRAL & ØKOLOGISK