Skip to main content

Landbrugsrobotter og landbrugsmaskiner: Hvordan de påvirker jordens fine økosystem


Moderne landbrugsmaskiner bliver større og større, hvilket skader det sarte økosystem i jorden. Vi lægger et stort pres på jorden med vores tunge landbrugsmaskiner og deres enorme vægt klemmer livet ud af de dybere lag i jorden, hvilket kan potentielt reducere plantevæksten og dermed udbyttet af afgrøder i hele verden.

Tunge maskiner belaster jorden i høj grad

I løbet af de sidste 60 år er landbrugsmaskiner blevet mere og mere omfangsrige. Succesen med dagens landbrug skyldes i høj grad mekanisering. Ved at bruge maskiner i landbruget og øge maskinernes kapacitet har vi udvidet mulighederne for fødevareproduktionen. I takt med at vi har øget kapaciteten af vores landbrugsmaskiner er de vokset i både størrelse og vægt. Den voksende størrelse og vægt af landbrugsmaskinerne er baseret på et ønske om at øge deres kapacitet og kraft for at gøre dem mere effektive.

I et nyere studie demonstrerer Thomas Keller og Dani Or (2022), at der på grund af landbrugsmaskinernes enorme vægt er opstået en trussel om komprimering af undergrunden. Ifølge deres resultater er der ligheder i masse og kontaktflade mellem sauropoder (dinosaur), det største dyr der nogensinde har gået på jorden, og moderne landbrugsmaskiner. Keller og Or sammenligner moderne landbrugsmaskiners vægt med sauropodernes fodaftryk, hvilket kun understreger vores maskiners massive vægt. I deres studie etablerer de at den totale vægt på en mejetærsker er steget fra omkring 4.000 kg i 1958 til omkring 36.000 kg i 2020 (Keller og Or, 2022, side 2), det er tæt på en tidobling af vægten. Tungere vægt resulterer i højere stressniveauer i jorden. Moderne maskiner udløser høje stressniveauer i jorden på grund af deres tunge vægt, og dermed udgør de en trussel for den langsigtede produktivitet af dyrkbare arealer. Keller og Or fortæller at de høje stressniveauer i jorden nu har overskredet sikre grænser for jordens økologiske funktion.

Vi lægger for meget pres på jorden med vores landbrugsmaskiners massive vægt

Jorden er et sart økosystem, som består af vand og cirkulerende luft, der nærer organismer og planterødder. Så længe disse organismer og planterødder får næring, er jorden frugtbar. Men når vi kører på jorden med vores kæmpe landbrugsmaskiner, lægger vi et stort pres på jorden, og det er ekstremt farligt for jordens frugtbarhed. Med dette pres vil vi med tid klemme jorden sammen og presse meget af luften og vandet ud af den. Denne proces bidrager desuden til udledning af mere N2O (lattergas), og derfor er det også skadeligt for miljøet. For meget komprimering af jorden har vist sig at reducere udbyttet af afgrøder med 10-20%, dermed fører det til mindre tilgængelige fødevarer. På den måde risikerer vi at vægten fra vores maskiner kommer til at knuse en af vores mest dyrebare ressourcer, nemlig den frugtbare jord. Det kan tage flere årtier for jorden at komme sig over den kompression, som vi udsætter den for.

Robotter hjælper med at bevare jordens sårbare økosystem og forbedrer samtidig effektivitet

Landbrugsrobotter er ofte letvægtsmaskiner. Tag for eksempel en FarmDroid som kun vejer 900 kg. På grund af robotternes lette vægt lægger de ikke pres på jorden ligesom moderne landbrugsmaskiner gør, i stedet for bidrager de til at passe på jordens fine mikrostruktur. Netop fordi de har en let vægt, adskiller robotter sig fra trenden med de stadigt tungere landbrugsmaskiner. Det betyder at med en letvægtsrobot i marken, er der ingen risiko for at ødelægge jordens økologiske funktion. Robotternes lette vægt beskytter jorden, fordi de lader den nære sine organismer og planterødder, så vi kan forsætte med at dyrke sunde afgrøder.