Skip to main content

Fordele ved
Farmdroid

FULDAUTOMATISK

såning og lugning af en lang række afgrøder

FarmDroid FD20 opererer fuldautomatisk ved hjælp af højpræcisions GPS-teknologi, og klarer såning og lugning uden behov for overvågning. 

Rækkeafstand, planteafstand, sådybde, hastighed og tolerancer kan alt justeres så det passer til forskellige landmandens specifikke fgrøder, forskellige jordtyper og individuelle ønsker. Hvis noget afgiver fra robottens indstillinger, stopper den automatisk og giver landmanden besked.

FarmDroid FD20 er udviklet til at kunne håndtere forskellige afgrøder, og du kan derfor bruge den samme robot til f.eks. sukkerroer og løg. Vi har indtil videre erfaring med forskellige afgrøder, og vi tilføjer løbende flere til robottens kapacitet. Kontakt os for at høre mere om dine muligheder med FarmDroid, og hvis du har en afgrøde, som du kan forestille dig at bruge en FD20 til.


om bæredygtighed

ØGET UDBYTTE

præcis lugning reducerer eller endda eliminerer behovet for hårdt, manuelt arbejde

Ekstrem præcis lugning både mellem rækkerne og inde i rækken mellem afgrøderne, giver afgrøderne de optimale vækstbetingelser, uden at skulle kæmpe med ukrudt om næring og sollys.


STARTER LUGEPROCESSEN FØR PLANTERNE HAR SPIRET

ved brug af nøjagtig GPS-teknologi

FarmDroid FD20 benytter højpræcisions GPS-teknologi til at så afgrøder, så den ved præcis hvor den skal luge. På den måde er den ikke afhængig af kameraer eller sensorer til genkendelse af planter og ukrudt, hvilket bidrager til øget driftsstabilitet.  Præcision under såning sikrer at robotten ved den præcise placering af hver afgrøde, og derfor kan den starte lugeprocessen i det helt tidlige stadie – allerede inden afgrøderne er spiret! Det sikrer at ukrudtet holdes nede og ikke får muligheden for at vokse sig stort. 

FarmDroid blindweeding

FarmDroid seeding keep good microstructure

BEVARER JORDENS MIKROSTRUKTUR

på grund af robottens lave vægt

I modsætning til nutidens stadigt større og tungere langbrugsmaskiner, sikrer robottens lette vægt på kun 900 kg, at jordens fine mikrostruktur ikke bliver ødelagt. 


GRØN ENERGI OG CO2 NEUTRAL DRIFT

solceller leverer strøm til robottens batterier

Robotten drives af to batterier, som lades op at fire solpaneler. Solpanelerne kan leverer op til 1,6 kWh svarende til 20 kWh om dagen, hvilket giver FarmDroid nok strøm til at batterierne ikke skal oplades eksternt. Da FarmDroid kører udelukkende på strømmen genereret fra solpanelerne, opererer den 100% CO2 neutral!

FarrmDroid set ovenfra på sukkerroemark

TILBAGEBETALINGSTID NED TIL 2 ÅR

eliminer eller redcucer antallet af manuelle arbejdstimer

Med en FarmDroid kommer du til stærkt at reducere eller endda helt eliminere behovet for tidskrævende, slidsomt og hårdt manuelt arbejde. Derfor har vi mange eksempler på at tilbagebetalingstiden kan være helt ned til 2 år!

CO2 NEUTRAL & ØKOLOGISK

Skal vi hjælpe dig i gang?