Fordele ved
Farmdroid

FULDAUTOMATISK

såning og lugning af en lang række afgrøder

FarmDroid FD20 opererer fuldautomatisk ved hjælp af højpræcisions GPS-teknologi, og klarer såning og efterfølgende lugning uden behov for overvågning. 

Rækkeafstand, planteafstand, sådybde, hastighed og tolerancer kan altsammen justeres så det passer til forskellige afgrøder, forskellige jordtyper og landmandens individuelle ønsker. FarmDroid FD20 stopper automatisk og giver landmanden besked, hvis noget afviger fra indstillingerne. 

FD20 er udviklet til at kunne håndtere forskellige afgrøder, og du kan derfor bruge den samme maskine til f.eks. sukkerroer og løg. Vi har indtil videre erfaringer med sukkerroer, løg, spinat, grønkål, blomsterfrø og raps, og der tilføjes hele tiden yderligere afgrøder. Kontakt FarmDroid for at høre mere om mulighederne, og hvis du har en afgrøde hvor du kan forestille dig at benytte en FD20.


om bæredygtighed

PRÆCIS LUGNING SIKRER ØGET UDBYTTE

Præcis lugning både mellem rækkerne, og i selve rækken mellem afgrøderne, sikre afgrøderne optimale vækstbetingelser, uden at skulle kæmpe unødigt med ukrudtet om næring og sollys.


KAN STARTE LUGEPROCESSEN FØR PLANTERNE HAR SPIRET

FD20 bruger GPS-teknologi

FarmDroid FD20 benytter højpræcisions GPS-teknologi og er ikke afhængig af kameraer eller sensorer til genkendelse af planter og ukrudt, hvilket bidrager til øget driftsstabilitet. Præcision under såning sikrer at robotten ved den præcise placering af hver afgrøde, og kan derfor starte lugeprocessen i det helt tidlige stadie – allerede inden afgrøden er spiret! 

Det sikrer at ukrudtet holdes nede og ikke får muligheden for at vokse sig stort. 

FarmDroid blindweeding

FarmDroid seeding keep good microstructure

ØDELÆGGER IKKE JORDENS MIKROSTRUKTUR

på grund af robottens lave vægt

Den lave vægt på 800 kg sikrer at jordens mikrostruktur ikke beskadiges, i modsætning til de stadig større maskiner i landbruget.


GRØN TEKNOLOGI

Solceller leverer strømmen til batteridrevet drift

Fire batterier oplades af fire solpaneler. Solcellerne producerer op til 1,6 kWh, svarende til 20 kWh pr. dag, hvilket sikrer at FarmDroid FD20 ikke har behov for ekstern opladning. 

FarmDroid FD20 opererer derfor 100% CO2-neutralt!

FarrmDroid set ovenfra på sukkerroemark

TILBAGEBETALINGSTID NED TIL 2 ÅR

Eliminer eller redcucer antallet af manuelle arbejdstimer

FarmDroid FD20 hjælper til at eliminere eller kraftigt reducere behovet for slidsomt manuelt lugearbejde. 

Vi har derfor eksempler på at tilbagebetalingstiden kan være helt ned til 2 år!

CO2 NEUTRAL & ØKOLOGISK

Skal vi hjælpe dig i gang?