Skip to main content

Én robot med mange funktioner


FarmDroid har ikke kun én, men flere funktioner. Den erstatter flere forskellige landbrugsredskaber, og efterlader landmanden med mindre udstyr og færre opgaver at skulle håndtere.

Mange redskaber er nødvendige når man dyrker økologiske afgrøder

Økologisk landbrug er en bæredygtig livsstil, hvor man bruger naturlige processer til at gøde og beskytte afgrøderne og samtidig undgår kunstgødning, pesticider og genetisk modificerede organismer. Målet er at skabe et bæredygtigt økosystem, hvor jordens fertilitet forstærkes og bevares til fremtidige generationer.

Det kræver meget udstyr at gro økologiske afgrøder. Det udstyr som der sædvanligvis bruges, omfatter en traktor, præcisionslandbrug, så udstyr og metoder til at bekæmpe ukrudt, såsom mekanisk ukrudtsbekæmpelse eller håndlugning. Med alt dette udstyr følger en masse arbejde for landmanden. Det meste af det kan han ikke udføre selv.

En multifunktionel robot

Med FarmDroid får du alle de ovenstående redskaber i én enhed. Robotten er lavet med udstyr til både såning og ukrudtsbekæmpelse. Den kan tage sig af flere opgaver, herunder såning, lugning inden afgrøderne spirer, lugning imellem rækkerne og lugning inde i rækkerne imellem planterne. Dermed gør den dyrkning af afgrøder lettere for landmanden. Den udfører sågar opgaverne CO2-neutralt.

Hvad betyder det for landmanden?

FarmDroidens mange funktioner betyder, at landmanden sparer penge og samtidig arbejder mindre. Landmanden sparer penge, fordi han har behov for mindre udstyr. Da robotten kører udelukkende på solenergi, betyder det, at der ikke er udgifter til brændstof, som der ville være ved en traktor. Herudover, taget i betragtning af robottens ekstremt præcise lugning får afgrøderne de optimale vækstbetingelser uden at skulle konkurrere mod ukrudt for næring og sollys. Landmanden sikrer sig derfor et højere udbytte.

Alt dette mens han skal udføre mindre arbejde og får mere tid til andre opgaver. Når robotten er sat op, kan den efterlades i marken og arbejde uden overvågning. Landmanden kan nøjes med at tjekke op på den en gang imellem. Hvis der skulle opstå et problem, får landmanden besked på sin telefon. Desuden er der et kamera på robotten, og via FarmDroid app’en kan landmanden få adgang til kameraet og holde øje med robottens arbejde.