mere information

Fordele ved farmdroid

Fuldautomatisk

såning-, og lugeproces af sukkerroer, foderroer og raps

om bærdygtighed

Præcis lugning sikre øget udbytte og åbner op for

at genindføre foderroer til økologiske mælkeproducenter

Kan starte lugeprocessen før planterne har spiret

Kan luge både i og mellem rækkerne

FD20 bruges GPS- teknologi

GPS-teknologi benyttes til at bestemme position for hvert enkelt sået frø

Ødelægger ikke jordens mikrostruktur

på grund af robottens lave vægt

Selvkørende autonom enhed

ingen behov for overvågning – overholder EU sikkerheds-standarder

Grøn teknologi

solceller leverer strømmen til batteridrevet drift

Godt økonomisk alternativ

fremfor ukrudtsbekæmpelse med sprøjtemidler i traditionel roe produktion

Tilbagebetalingstid ned til 1 år

solceller leverer strømmen til batteridrevet drift

Økologisk og CO2 neutral autonom markrobot

FARMDROID

KONTAKT INFO

Telefon: 61 20 90 86
Mail:  kvw@farmdroid.dk